Seitsemäntoista Euroopan unionin jäsenmaata on ottanut käyttöön yhteisen rahan eli euron. Nämä maat ovat Alankomaat (eli Hollanti), Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kyproksen tasavalta, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro. Maista on alettu käyttää yhteistä nimitystä euroalue.

Yhteinen raha merkitsee sitä, että ihmisten ei tarvitse vaihtaa rahaa, kun matkustaa euroalueen maahan. Yhteisen rahan, euron, avulla Euroopan maiden kaupankäynti on helpottunut. Euroon siirtyminen on lisännyt kilpailua eri maiden yritysten välille. Nyt on myös helpompi vertailla hintoja eri maissa.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.