Ihmiset ovat kokoontuneet piiriin nurmikolle.

Haluatko toimia sinulle tärkeän tai sinua kiinnostavan asian puolesta? Niin voit tehdä yhdistyksessä. Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotakin yhdessä. Heitä kiinnostavat samat asiat.

Suomessa asuvat voivat perustaa yhdistyksiä. Yhdistys saa toimia vapaasti, kun se noudattaa lakia ja hyviä tapoja.

Yhdistys voi vaikuttaa yhteisen asian puolesta. Sen tarkoitus voi olla myös auttaa ihmisiä tai järjestää harrastuksia. Yhdistys voi tehdä tutuksi omaa kulttuuria, kieltä tai uskontoa. Myös poliittiset puolueet ovat yhdistyksiä.

Yhdistyksessä pääset osallistumaan

Yhdistys tarvitsee monenlaisia ihmisiä. He osaavat esimerkiksi kirjoittaa, kuvata, keittää kahvia, laulaa tai pitää puheen.

Yhdistykset järjestävät usein tapahtumia, retkiä ja myyjäisiä. Yhdistys päättää itse, millaista toimintaa se järjestää. Päätökset tehdään kokouksissa.

Jäseneksi yhdistykseen

Yhdistyksen jäsen hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Ilmoita yhdistykselle, että haluat sen jäseneksi. Sen voi tehdä esimerkiksi kokouksessa.

Jäsenen pitää maksaa jäsenmaksu, jos säännöissä niin määrätään. Muuten jokainen jäsen tekee sitä, mitä osaa ja haluaa.

Yhdistyksen hallitus

Laki määrää, että yhdistyksellä on hallitus. Yhdistys tarvitsee puheenjohtajan ja muita nimettyjä henkilöitä, esimerkiksi tilintarkastaja. Tehtävät päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Sen pitää hoitaa yhdistystä huolellisesti lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Se valmistelee kokoukset ja hyväksyy uudet jäsenet. Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa tiedottamisen.

Vuosikokous ja muut kokoukset

Yhdistyksen kaikki päätökset tehdään kokouksissa. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille.

Vuosikokous tekee tärkeitä päätöksiä. Se valitsee yhdistyksen hallituksen. Toimintasuunnitelmassa yhdistys kertoo, mitä se tekee vuoden aikana. Vuosikokous päättää talousarviosta eli yhdistyksen rahan käytöstä.

Muita kokouksia voi olla joka kuukausi tai useammin. Tarkoituksena on usein jäsenten yhdessäolo. Kokouksissa voidaan suunnitella esimerkiksi retken ohjelmaa tai juhlan järjestämistä.

Kokoukseen kutsutaan

Yhdistyksen asioista päättävät vain ne jäsenet, jotka ovat kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus tekee kutsun. Se huolehtii myös siitä, että kaikki jäsenet saavat kutsun ajoissa.

Kutsussa kerrotaan kokouksen päivä, kellonaika ja kokouspaikka. Lisäksi siinä on asiat, joita kokouksessa on tarkoitus käsitellä.

Kokous alkaa

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän jakaa puheenvuorot ja vastaa kokouksen etenemisestä. Sihteeri tekee kokouksesta tarkat muistiinpanot.

Puheenjohtaja kertoo, että kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

Seuraavaksi hyväksytään asiat, joita kokous käsittelee. Ne on koottu esityslistaan. Kokouksen osanottajat voivat ehdottaa vielä asioita kokoukselle.

Asiat käsitellään

Kokouksen asiat käsitellään yksi kerrallaan. Asia esitellään osallistujille. Esittelyn jälkeen puheenjohtaja sanoo: ”Avaan keskustelun.”

Puheenvuoro pyydetään nostamalla käsi ylös. Osallistujat saavat esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan.

Tämä on kokouksessa tärkeintä: voit osallistua ja vaikuttaa.

Asiat päätetään

Jos kaikki ovat yhtä mieltä asiasta, puheenjohtaja toteaa, että asia on päätetty.

Äänestys järjestetään, jos asiasta on eri vaihtoehtoja. Puheenjohtaja kertaa ehdotukset ja kertoo, miten äänestetään. Jokainen 15 vuotta täyttänyt jäsen saa äänestää.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja toteaa päätöksen. Sitten hän kopauttaa nuijalla pöytään: se lopettaa asian.

Tietoa toiminnasta

Kaikki jäsenet eivät aina pääse kokoukseen. Siksi yhdistys tiedottaa. Se lähettää kirjeitä, jäsenlehtiä tai sähköpostia. Sillä voi olla internetissä oma sivu. Jäsen voi itsekin pyytää tietoa asioista.

Yhdistyksestä saa erota

Yhdistystoiminta on vapaaehtoista. Jos haluat erota, ilmoita siitä yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Ero tulee yleensä voimaan heti ilmoituksen jälkeen.

Lain mukaan yhdistys voi myös erottaa jäsenen. Erottamiseen on oltava vakava syy, ja se on kerrottava jäsenelle.

Mukaan toimintaan

Mene mukaan sinua kiinnostavaan yhdistystoimintaan! Pääset vaikuttamaan asioihin ja tekemään yhdessä. Tietoa yhdistyksistä löydät esimerkiksi lehdistä ja internetistä.

 

Sivu tarkistettu 15.11.2013