Kehitysvammaisten ihmisten kirjoituksia ja kuvia sekä tietoa ja palveluita selkokielellä.

Sivut löytyvät osoittesta verneri.net/selko