Euroopan unioniin kuuluu tällä hetkellä 28 maata. Lisäksi Turkki, Makedonia, Serbia, Montenegro ja Islanti käyvät neuvotteluja siitä, että ne hyväksyttäisiin EU:n jäseniksi.

Euroopan unioni eli EU muodostuu 28 Euroopan maasta.

Euroopan unionin jäsenmaat ovat Alankomaat (eli Hollanti), Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Lähivuosina EU tulee vielä laajentumaan. Turkki, Makedonia, Serbia, Montenegro ja Islanti ovat unionin ehdokasmaita, jotka käyvät neuvotteluja EU:n jäsenyydestä.

Neljä oikeutta

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, jokaisesta suomalaisesta tuli myös Euroopan unionin kansalainen. Kansalaisuus antaa suomalaisille oikeuksia ja mahdollisuuksia, mutta myös velvollisuuksia. Unionin kansalaisuus ei kuitenkaan korvaa jäsenmaan kansalaisuutta, vaan esimerkiksi suomalaiset ovat edelleen myös Suomen kansalaisia.

Euroopan unionin kansalaisina myös jokaisella suomalaisella on neljä erityisoikeutta:

  1. Sinulla on vapaus liikkua ja oleskella missä tahansa EU:n jäsenvaltioiden alueella. Myös työskentely muissa EU-maissa on entistä helpompaa.
  2. Sinulla on oikeus äänestää ja oikeus asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä EU-maassa, missä asut.
  3. Jos matkustat EU:n ulkopuolella ja tarvitset apua, Suomen lähetystö auttaa sinua. Jos Suomella ei ole maassa lähetystöä, voit hakea apua minkä tahansa EU:n jäsenmaan lähetystöstä.
  4. Sinulla on oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen, jos esimerkiksi jossain viranomaisasiassa sinua on kohdeltu väärin.

Voit myös matkustaa ilman rajatarkastusta melkein kaikkiin muihin EU-maihin sekä Norjaan, Islantiin ja Sveitsiin. Tätä aluetta kutsutaan Schengen-alueeksi.

Passi on hyvä pitää mukana

EU-kansalaisina suomalaiset saavat liikkua ja oleskella vapaasti missä tahansa EU:n jäsenvaltioiden alueella.

EU:ssa passi ei ole välttämätön. Kuvallinen henkilökortti riittää, kun matkustat maasta toiseen. Passi kannattaa kuitenkin pitää mukana, vaikka sitä ei välttämättä tarvitse.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.