Selkokeskuksen sivutSelkokeskus pyrkii parantamaan selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. Selkokeskus palvelee kaikkia selkokielestä kiinnostuneita.

Selkokeskus

  • julkaisee selkokielisiä Selkosanomia ja ruotsinkielistä LL-Bladetia
  • toimittaa selkokielisiä verkkosivuja
  • järjestää koulutusta selkokielestä
  • muokkaa tekstejä selkokielelle
  • edistää selkokirjallisuutta.

Selkosanomat ilmestyy joka toinen viikko. Myös ruotsinkielinen LL-Bladet ilmestyy joka toinen viikko. Lehdet kertovat kotimaan ja ulkomaan tapahtumista, urheilusta, kulttuurista ja viihteestä. Lehdet soveltuvat kaikille, joille lukemisen ymmärtäminen on vaikeaa tai joiden suomen kielen taito on puutteellinen.

Lue lisää Selkokeskuksesta. Sivusto ei ole selkokielinen.