Mitä puhevamma tarkoittaa?

Vihreäpaitainen poika hymyilee
Puhevammoja on erilaisia. Puhuminen voi olla vaikeaa tai puhe epäselvää. Puhe voi myös puuttua kokonaan. Lisäksi puhevammaisen henkilön voi olla hankala ymmärtää toisten ihmisten puhetta.

Puhevamma voi olla ihmisellä, jolla on esimerkiksi CP-vamma tai kielellinen erityisvaikeus. Puhevamma voi liittyä myös kehitysvammaan tai aivoverenkiertohäiriöön.

Apukeinot

Puhevammainen nainen pyörätuolissa
Puhetta voi täydentää, tukea tai korvata. Jokaiselle voi löytyä siihen sopiva tapa. Keinoja ovat esimerkiksi viittomat, kuvat, eleet ja kirjoittaminen.

Kommunikoinnin apuvälineet voivat tukea puhetta. Apuvälineitä ovat esimerkiksi toimintataulut, kansiot, puhelaitteet ja kommunikointiohjelmat.

Puhevammaisilla ihmisillä on oikeus saada tulkin palveluita. Lue lisää tulkkauspalvelusta.

 

Sivu julkaistu 2.12.2013