Kaksi naista keskustelee
Puhevammaisilla ihmisillä on oikeus saada tulkin palveluita.

Sinulla on oikeus tulkkauspalveluihin, jos sinulla puhevamma. Tämä oikeus on laissa.

Laki edistää puhevammaisten osallistumista. Jokaisella on oikeus olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja toimia yhteiskunnassa.

Tulkkauspalvelun ehtona on, että pystyt ilmaisemaan oman tahtosi ja käytät jotain toimivaa kommunikointikeinoa, jota voidaan tulkata.

Kommunikointikeinoja ovat esimerkiksi

 • kuvat
 • piirrokset
 • blisskieli
 • sormiaakkoset
 • viittomat
 • eleet ja ilmeet
 • kommunikoinnin apuvälineet.

Tulkkauspalvelua haetaan Kelalta, ja sen käyttö on maksutonta.

Mihin saat tulkkausta?

Tulkki auttaa puhevammaista naista
Tulkki auttaa monissa arkisissa tilanteissa.

Tulkkauspalveluita saa Kelalta

 • asiointiin
 • harrastamiseen tai virkistykseen
 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Kunta järjestää tulkkauksen peruskouluun.

Voit käyttää tulkkia esimerkiksi kaupassa, lääkärissä tai virastossa. Lisäksi saat apua lomakkeiden täyttöön ja kokouksiin osallistumiseen. Saat tulkin myös tapaamisiin ystävien tai sukulaisten kanssa. Voit osallistua harrastuksiin ja saada siten uusia ystäviä.

Tulkkauksen avulla saat kokemuksen, että sinua kuunnellaan ja tulet ymmärretyksi.

Mitä tulkkaus on?

Tulkkauspalvelu suunnitellaan sinulle sopivaksi. Tulkki tukee ja kannustaa sinua.

Voit viestiä esimerkiksi piirtämällä, osoittamalla kuvia, viittomilla tai puhumalla. Tulkki välittää viestisi. Näin kasvavat mahdollisuutesi ilmaista itseäsi ja ymmärtää muita.

Tulkki voi esimerkiksi

 • selventää epäselvää puhetta
 • tulkata viestisi puhelimeen
 • kirjoittaa puhettasi
 • lukea sinulle kirjoitettuja viestejä
 • selventää tekstien ja lomakkeiden sisältöä
 • täyttää lomakkeita sinun kanssasi.

Tulkki käyttää selkokieltä tai muita sinulle tuttuja tapoja viestiä. Tulkki myös huolehtii, että voit käyttää omia kommunikoinnin apuvälineitä. Hän avustaa myös niiden käytössä.

Näin haet tulkkausta

Haet oikeutta tulkkauspalveluun vain kerran.

Erikseen haet

 • lisätunteja
 • opiskelutulkkausta
 • tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle.

Voit hakea tulkkauspalvelua itse, tai sitä voi hakea edustajasi. Tulkkauspalvelua saa vähintään 180 tuntia vuodessa.

Hakulomakkeita saa Kelan toimistoista, palvelupisteistä ja verkkosivuilta.

Hakemuksen käsittelee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus eli Vatu-keskus. Saat päätöksen kirjeenä. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit hakea Kelalta siihen muutosta.

Tulkkaus opiskelun tukena

Kunta järjestää tulkkauksen perusopetukseen. Kelalta voi hakea opiskelutulkkausta opiskeluun peruskoulun jälkeen.

Silloin opiskelu

 • tähtää tutkintoon tai ammattiin tai
 • edistää työllistymistä tai
 • edistää pääsyä opiskelemaan ammattia tai
 • tukee työhön pääsyä tai työssä etenemistä.

Tulkkauspalvelua myönnetään koko opiskelun ajan. Kun olet saanut päätöksen, Kela auttaa sinua valitsemaan palveluntuottajan. Tämän jälkeen palveluntuottaja järjestää tulkit sinulle.

Tulkkaus ulkomaan matkoilla

Voit käyttää tulkkauspalvelua ulkomaan matkoilla. Matka voi liittyä virkistykseen, harrastukseen, opiskeluun tai työhön. Lähetä hakemus Kelaan hyvissä ajoin ennen matkaa. Liitä hakemukseen selvitys matkaohjelmasta tai matkan sisällöstä.

Miten käytät tulkkauspalvelua?

Mies puhuu puhelimeen
Tulkin voi tilata esimerkiksi soittamalla.

Tilaa tulkki välityskeskuksesta.

Voit tehdä tilauksen

 • soittamalla
 • tekstiviestillä
 • sähköpostilla
 • tekstipuhelimella
 • kirjeellä

Myös lähihenkilösi voi tilata tulkin.

Välityskeskus valitsee sinulle sopivan tulkin. Voit valita omalle tulkkilistallesi tulkkeja. Kelasta saat tiedon yrityksistä, jotka tarjoavat tulkkauspalvelua omalla alueellasi. Kela välittää sinulle tulkin niistä tulkeista, jotka ovat tulkkilistalla. Voit toivoa, että sama tulkki tulee aina kanssasi esimerkiksi lääkärikäynnille tai työhön mukaan.

Tulkki tutustuu ensin sinun tapaasi viestiä ja kommunikoinnin apuvälineisiisi. Tulkki kertoo sinulle tulkin tehtävät, ja sovitte yhteistyön tavat.

Jere Äppleqvist kertoo kokemuksistaan

Jere Äppelqvist ja hänen tulkkinsa
Jere Äppelqvist on kuvassa oikealla ja hänen tulkkinsa vasemmalla puolella.

Olen käyttänyt tulkkauspalveluita monta vuotta. Menetin henkilökohtaisen avustajan, kun muutin asumispalveluyksikköön. Tarvitsen kuitenkin apua, koska kaikki eivät saa puheestani selvää.

 

Kaikki tulkkini ovat olleet erilaisia. Jokainen tekee työtä omalla tavalla. Kokemukseni ovat hyviä: olen tullut kuulluksi, ja se on päätarkoitus.

 

Pidän tärkeänä, että minun ja tulkin suhde on hyvä. Luottamus on iso asia. Myös luontevuus on tärkeää. Asiat sujuvat parhaiten, jos voin käyttää tuttuja tulkkeja.

 

Kokemukseni ovat siis myönteisiä. Suosittelen puhevammaisille tulkkauspalveluita, koska niiden avulla tulemme kuulluksi. Se oikeus on laissa. Pääsemme vaikuttamaan ympäristöön, meitä koskeviin asioihin ja omien asioiden hoitamiseen.

 

Käytän tulkkia, kun asioin kaupassa, pankissa tai toimistoissa. Tulkki on ollut mukana, kun olen esiintynyt koulutuksissa ja kertonut kokemuksistani. Kirjoitan runoja ja olen esittänyt niitä. Siinäkin tulkki on ollut apuna.

 

Tulkkauspalvelu on parantanut elämääni. Olen kokenut, että olen arvokas. Rohkaisen kaikkia, joilla on vaikeuksia puhumisessa: käyttäkää tulkkauspalvelua, se on oikeutemme!

 

Teksti tarkistettu 14.5.2018