Maassamme on yli 400 tärkeää lintualuetta. Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Mauri Leivon mukaan niillä pesii ja niille kerääntyy kymmeniä eri lintulajeja. Usein nämä lintulajit ovat uhanalaisia. Lintualueiden joukossa on myös sellaista luontoa, jota ei ole suojeltu. Tämä ei kuitenkaan tutkija Leivoa huolestuta.

Joutsen kaislikossa.
Joutsen

– Suomessa jopa neljäsosa merkittävistä lintualueista on suojelemattomia. Yleisesti ottaen maamme suojelutilanne on kuitenkin varsin hyvällä mallilla, Leivo sanoo.

– Kaikkea luontoa ei tarvitse suojella. Ihmisen muokkaamat maat saattavat jopa auttaa joitakin lintulajeja selviytymään. Esimerkiksi valkoposkihanhet levähtävät suojaisilla viljapelloilla. Jos viljapeltoja ei enää viljeltäisi, ei valkoposkihanhilla olisi enää levähdyspaikkaa, tutkija jatkaa.
Lintuharrastajat ovat löytäneet uusia lintualueita

Suomen lintualueet ovat kartoittaneet Suomen ympäristökeskus eli SYKE ja lintuharrastajien oma yhdistys BirdLife Suomi.

Satojen lintuharrastajien avulla tehdyssä tutkimuksessa löytyi monia lintualueita, joista ei aiemmin tiedetty. Tärkeitä alueita on kaikissa Suomen maakunnissa. Eniten niitä on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

BirdLife Suomen toiminnanjohtajan Mika Asikaisen mukaan lintuja suojelemalla lisätään myös ihmisten viihtymistä.

– Alueilla, joilla on paljon lintuja, on paljon myös muuta luonnon elämää. Sellaisessa ympäristössä ihmiset viihtyvät, Mika Asikainen toteaa.

Teksti: Petri Kiuttu