Ellin kiinalainen ystävä Mei saapuu ensi kertaa Suomeen. Mei on kiinnostunut monista Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvistä asioista. Selkokielinen Kerron Suomesta etenee Ellin ja Mein keskusteluna. Tietokirja esittelee faktoja Suomesta, suomalaisia merkkihenkilöitä ja suomalaisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Jokaisen luvun lopussa on tehtäviä, joiden avulla kirjan käyttäjä voi kerrata lukemaansa.

Lue katkelma kirjasta:

Kerron Suomesta

– Suomen kieli voi tuntua vaikealta, jos se on täysin erilainen kuin oma äidinkieli.

– Suomen kielessä on myös erilaisia murteita. Se tarkoittaa, että ihmiset puhuvat suomea hieman eri tavalla eri puolilla maata. Sen kyllä kuulee, kun matkustaa Suomessa.

– Esimerkiksi minä lähden sanotaan Länsi-Suomessa mää lähren. Itäsuomalainen sanoo miä lähen.

Kerron Suomesta, Kehitysvammaliitto, Opimateriaalikeskus Opike 2018

ISBN/EAN: 978-951-580-698-7