Nainen pitää päätä käsissään.

Jokainen voi joutua rikoksen uhriksi. Silloin on hyvä tietää, miten pitää toimia. Rikoksen uhrilla on oikeus saada tukea ja oikeudellista apua.

Oikeusministeriö on julkaissut oppaan, joka antaa neuvoja rikoksen uhrille. Sitä jakavat muun muassa Rikosuhripäivystys, poliisi sekä kuntien sosiaalitoimistot ja terveyskeskukset. Opas on selkokielinen.

Rikosasian selvittely

Oppaassa kerrotaan muun muassa, miten rikosasiaa tutkitaan ja miten voit itse edistää rikoksen selvittämistä. Se neuvoo myös, miten ja mistä voi hakea korvauksia.

Poliisi ja tuomioistuimet selvittävät rikosasiaa. Rikosasian selvittely etenee seuraavalla tavalla:

  1. Rikoksen uhri tai joku muu henkilö tekee rikosilmoituksen poliisille.
  2. Poliisi ryhtyy tutkimaan rikosta.
  3. Rikosasia siirtyy poliisilta syyttäjälle. Syyttäjä vie rikosasian käräjäoikeuteen tai päättää, ettei syytettä nosteta. Jos syyttäjä ei nosta syytettä, rikoksen uhri voi tehdä sen itse.
  4. Tuomioistuin käsittelee rikosasian oikeuden istunnossa. Tuomioistuin antaa asiasta tuomion.
  5. Sekä uhri että syytetty voivat valittaa tuomiosta, jos he eivät ole siihen tyytyväisiä.
  6. Jos tuomiosta valitetaan, käsittely jatkuu ylemmässä tuomioistuimessa. Tuomioistuin päättää, hyväksyykö se valitukset.

Apua ja tukea

Rikoksen uhriksi joutuminen on aina järkyttävä kokemus. Usein rikoksen uhri tarvitsee myös henkistä tukea ja apua. Oppaasta löytyy tietoa niistä tahoista, jotka tukevat ja auttavat rikoksen uhria selviytymään kokemuksesta.

Teksti on tarkistettu 2.12.2013.