Hanna on nuori tyttö, joka haluaa opiskella ja rakastaa. Elämä ei kuitenkaan mene

niin kuin Hanna toivoo. Mitä Hannalle tapahtuu, kun perhe päättää asiat hänen puolestaan?

Minna Canthin kirja Hanna kuvaa elävästi herkän tytön kehitystä naiseksi. Hannalla on hauskoja

hetkiä ystävien kanssa, hän ihastuu ja haaveilee tulevaisuudesta. Hannalla on myös salaisuuksia ja

suuria suruja. Perheen ongelmat ja päätökset muuttavat Hannan elämän. Minna Canthin kertomus Hanna kertoo lisäksi ajasta, jolloin tytöillä ei ollut paljon vaihtoehtoja. Kirja ilmestyi 1886.

Tänä vuonna vietetään Minna Canthin juhlavuotta: Canth syntyi 175 vuotta sitten. Canthin kirjat

ovat yhä tärkeitä. Canth kirjoitti yhteiskunnan epäkohdista, tyttöjen ja naisten asemasta ja ihmisten

välisistä suhteista. Hänen kirjansa kertovat paljon Canthin ajasta mutta myös asioista, jotka eivät

muutu. Siksi selkokielinen Hanna on vaikuttava kokemus tämän ajan nuorille ja aikuisille.

Hanna

Hanna, Avain / BTJ Finland Oy 2019