Euroopan parlamentti on ainoa EU:n toimielin, jonka kokoonpanosta kansalaiset saavat suoraan päättää vaaleilla.

Eurooppavaalit toteutetaan kuten muutkin vaalit. Ne täytyy kuitenkin  järjestää kesäkuussa saman viikonlopun aikana kaikissa jäsenmaissa.

Koko Suomi on yhtenä vaalipiirinä, joten vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa. Näin äänestäjä voi valita kaikista ehdokkaista mieleisensä.

Ehdolle voivat asettua kaikki Suomen tai muun EU-maan kansalaiset, joilla on vaaleissa äänioikeus.

Ehdokkaita vaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään 20 ehdokasta.

Äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta. Myös muun EU-maan 18 vuotta täyttäneet kansalaiset, jotka ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin, voivat äänestää Suomessa. Äänestää voi joko kotivaltiossaan tai siinä maassa, jossa asuu.

Euroopan parlamentin jäsenet eivät saa yhtä aikaa olla sekä Euroopan parlamentin että oman maansa eduskunnan jäseniä. Euroopan parlamentin jäsenet eivät myöskään saa olla jäseninä oman maansa hallituksessa.

Lisätietoja Eurooppavaaleista löytyy internetistä osoitteista www.europarl.fi ja www.vaalit.fi

Vaalit.fi -sivuilta saa myös tietoja, miten äänestäminen käytännössä tapahtuu.

Eurooppavaaleissa äänestäminen on tärkeää

Euroopan parlamentti on vahva vallankäyttäjä. Se päättää yhdessä ministerineuvoston kanssa lähes kaikista EU:n laeista. Se päättää ministereiden kanssa myös EU:n budjetista. Ilman parlamentin ja ministerineuvoston välistä sopua EU:ssa ei voi tehdä päätöksiä.

Lissabonin sopimuksen takia parlamentin valta on kasvanut. Parlamentti sai lisää valtaa lainsäädännön alalla. Samoin sen valta ulkopolitiikassa on kasvanut.

Myös yksittäinen Euroopan parlamentin jäsen on vahva vallankäyttäjä.

Jokainen parlamentin jäsen kuuluu johonkin valiokuntaan. Valiokuntatyössä jäsenestä tulee pätevä asiantuntija. Joku Euroopan parlamentin jäsenistä toimii esittelijänä jokaisessa lakiehdotuksessa. Lakiehdotuksen esittelijätehtävät ovat hyvin haluttuja. Niitä saavat asiantuntevat ja yhteistyökykyiset parlamentin jäsenet.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.