Ajatus Euroopan unionista syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Ajateltiin, että yhteistyö maiden välillä estäisi sotien syttymisen. Yhteistyö alkoi talouden alueella ja laajeni lopulta useille yhteiskuntaelämän lohkoille.

Vuonna 1992 EY-maat hyväksyivät uuden sopimuksen, jonka myötä EY muuttui Euroopan unioniksi. Tätä sopimusta kutsutaan EU:n perustamissopimukseksi. Siitä käytetään myös nimeä Maastrichtin sopimus, koska Maastricht on kaupunki, jossa sopimus tehtiin. Enää Euroopan maat eivät tyytyneet vain talousyhteistyöhön, vaan yhteistyötä tiivistettiin monilla muillakin alueilla.

Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi.

Euroopan unioni muuttuu

Monen mielestä Euroopan unionia ja sen toimintaa on vaikea ymmärtää. EU:n tavoitteena onkin ollut saada EU:n hallinto yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi sekä samalla tuoda unioni lähemmäksi tavallisia kansalaisia.

Jäsenmaat ovat tehneet sopimuksen Euroopan unionin uudistamisesta. Tätä sopimusta kutsutaan Lissabonin sopimukseksi. Hallinnon uudistusta ja perustuslakisopimusta tarvitttiin sen vuoksi, että Euroopan unioni on laajentunut ja laajenee edelleen. Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. päivä joulukuuta vuonna 2009 sen jälkeen, kun kaikki EU-maat olivat hyväksyneet sen.

Lissabonin sopimuksen mukaan Eurooppa-neuvostolle valitaan pysyvä puheenjohtaja 2,5 vuoden ajaksi. Euroopan neuvoston puheenjohtaja on tällä hetkellä Donald Tusk. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa sanotaan myös EU:n presidentiksi. Lisäksi EU:lla on nyt edustaja, joka vastaa koko Euroopan unionin ulkopolitiikasta. Tällä hetkellä työtä hoitaa Federica Mogherini.

Lissabonin sopimus on muuttanut tapaa, jolla Euroopan unionissa tehdään päätöksiä.  Ennen monissa asioissa jokaisen jäsenmaan piti hyväksyä EU:n päätökset, että ne tulivat voimaan. EU:ssa tehdään nyt enemmän päätöksiä määräenemmistöllä. Tämä tarkoittaa, että EU ei tarvitse kaikissa päätöksissä jokaisen jäsenmaan hyväksyntää.

Euroopan unionin lait hyväksyy edelleen ministerineuvosto yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Euroopan unionin tulevaisuuden haasteita

Euroopan tulevaisuutta on vaikea ennustaa kovin pitkälle. Jotakin Euroopan ja EU:n lähiaikojen haasteista on jo tiedossa. EU:n on osaltaan oltava mukana ratkaisemassa maailman talouskriisiä. Ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö ja maahanmuutto sekä maailman turvallisuus ovat asioita, joihin EU:n piirissä on löydettävä ratkaisuja.

EU:n laajentuminen on yhä ajankohtaista, vaikka valtaosa Euroopan maista on jo EU:n jäseniä. EU:n on myös löydettävä ratkaisut siihen, miten se voi entistä paremmin tavoittaa Euroopan maiden kansalaiset ja ottaa huomioon heidän odotuksensa ja tarpeensa.

Maailma muuttuu koko ajan. EU:n on muututtava sen myötä ja pystyttävä vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin.