Puhevammaisten tulkkauspalvelu
Kaksi naista keskustelee
Puhevammaisilla ihmisillä on oikeus saada tulkin palveluita.

Sinulla on oikeus tulkkauspalveluihin, jos sinulla puhevamma. Tämä oikeus on laissa.

Laki edistää puhevammaisten osallistumista. Jokaisella on oikeus olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja toimia yhteiskunnassa.

Tulkkauspalvelun ehtona on, että pystyt ilmaisemaan oman tahtosi ja käytät jotain toimivaa kommunikointikeinoa, jota voidaan tulkata.

Kommunikointikeinoja ovat esimerkiksi

 • kuvat
 • piirrokset
 • blisskieli
 • sormiaakkoset
 • viittomat
 • eleet ja ilmeet
 • kommunikoinnin apuvälineet.

Tulkkauspalvelua haetaan Kelalta, ja sen käyttö on maksutonta.

Mihin saat tulkkausta?

Tulkki auttaa puhevammaista naista
Tulkki auttaa monissa arkisissa tilanteissa.

Tulkkauspalveluita saa Kelalta

 • asiointiin
 • harrastamiseen tai virkistykseen
 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Kunta järjestää tulkkauksen peruskouluun.

Voit käyttää tulkkia esimerkiksi kaupassa, lääkärissä tai virastossa. Lisäksi saat apua lomakkeiden täyttöön ja kokouksiin osallistumiseen. Saat tulkin myös tapaamisiin ystävien tai sukulaisten kanssa. Voit osallistua harrastuksiin ja saada siten uusia ystäviä.

Tulkkauksen avulla saat kokemuksen, että sinua kuunnellaan ja tulet ymmärretyksi.

Mitä tulkkaus on?

Tulkkauspalvelu suunnitellaan sinulle sopivaksi. Tulkki tukee ja kannustaa sinua.

Voit viestiä esimerkiksi piirtämällä, osoittamalla kuvia, viittomilla tai puhumalla. Tulkki välittää viestisi. Näin kasvavat mahdollisuutesi ilmaista itseäsi ja ymmärtää muita.

Tulkki voi esimerkiksi

 • selventää epäselvää puhetta
 • tulkata viestisi puhelimeen
 • kirjoittaa puhettasi
 • lukea sinulle kirjoitettuja viestejä
 • selventää tekstien ja lomakkeiden sisältöä
 • täyttää lomakkeita sinun kanssasi.

Tulkki käyttää selkokieltä tai muita sinulle tuttuja tapoja viestiä. Tulkki myös huolehtii, että voit käyttää omia kommunikoinnin apuvälineitä. Hän avustaa myös niiden käytössä.

Näin haet tulkkausta

Haet oikeutta tulkkauspalveluun vain kerran.

Erikseen haet

 • lisätunteja
 • opiskelutulkkausta
 • tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle.

Voit hakea tulkkauspalvelua itse, tai sitä voi hakea edustajasi. Tulkkauspalvelua saa vähintään 180 tuntia vuodessa.

Hakulomakkeita saa Kelan toimistoista, palvelupisteistä ja verkkosivuilta.

Hakemuksen käsittelee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus eli Vatu-keskus. Saat päätöksen kirjeenä. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit hakea Kelalta siihen muutosta.

Tulkkaus opiskelun tukena

Kunta järjestää tulkkauksen perusopetukseen. Kelalta voi hakea opiskelutulkkausta opiskeluun peruskoulun jälkeen.

Silloin opiskelu

 • tähtää tutkintoon tai ammattiin tai
 • edistää työllistymistä tai
 • edistää pääsyä opiskelemaan ammattia tai
 • tukee työhön pääsyä tai työssä etenemistä.

Tulkkauspalvelua myönnetään koko opiskelun ajan. Kun olet saanut päätöksen, Kela auttaa sinua valitsemaan palveluntuottajan. Tämän jälkeen palveluntuottaja järjestää tulkit sinulle.

Tulkkaus ulkomaan matkoilla

Voit käyttää tulkkauspalvelua ulkomaan matkoilla. Matka voi liittyä virkistykseen, harrastukseen, opiskeluun tai työhön. Lähetä hakemus Kelaan hyvissä ajoin ennen matkaa. Liitä hakemukseen selvitys matkaohjelmasta tai matkan sisällöstä.

Miten käytät tulkkauspalvelua?

Mies puhuu puhelimeen
Tulkin voi tilata esimerkiksi soittamalla.

Tilaa tulkki välityskeskuksesta.

Voit tehdä tilauksen

 • soittamalla
 • tekstiviestillä
 • sähköpostilla
 • tekstipuhelimella
 • kirjeellä

Myös lähihenkilösi voi tilata tulkin.

Välityskeskus valitsee sinulle sopivan tulkin. Voit valita omalle tulkkilistallesi tulkkeja. Kelasta saat tiedon yrityksistä, jotka tarjoavat tulkkauspalvelua omalla alueellasi. Kela välittää sinulle tulkin niistä tulkeista, jotka ovat tulkkilistalla. Voit toivoa, että sama tulkki tulee aina kanssasi esimerkiksi lääkärikäynnille tai työhön mukaan.

Tulkki tutustuu ensin sinun tapaasi viestiä ja kommunikoinnin apuvälineisiisi. Tulkki kertoo sinulle tulkin tehtävät, ja sovitte yhteistyön tavat.

Jere Äppleqvist kertoo kokemuksistaan

Jere Äppelqvist ja hänen tulkkinsa
Jere Äppelqvist on kuvassa oikealla ja hänen tulkkinsa vasemmalla puolella.

Olen käyttänyt tulkkauspalveluita monta vuotta. Menetin henkilökohtaisen avustajan, kun muutin asumispalveluyksikköön. Tarvitsen kuitenkin apua, koska kaikki eivät saa puheestani selvää.

 

Kaikki tulkkini ovat olleet erilaisia. Jokainen tekee työtä omalla tavalla. Kokemukseni ovat hyviä: olen tullut kuulluksi, ja se on päätarkoitus.

 

Pidän tärkeänä, että minun ja tulkin suhde on hyvä. Luottamus on iso asia. Myös luontevuus on tärkeää. Asiat sujuvat parhaiten, jos voin käyttää tuttuja tulkkeja.

 

Kokemukseni ovat siis myönteisiä. Suosittelen puhevammaisille tulkkauspalveluita, koska niiden avulla tulemme kuulluksi. Se oikeus on laissa. Pääsemme vaikuttamaan ympäristöön, meitä koskeviin asioihin ja omien asioiden hoitamiseen.

 

Käytän tulkkia, kun asioin kaupassa, pankissa tai toimistoissa. Tulkki on ollut mukana, kun olen esiintynyt koulutuksissa ja kertonut kokemuksistani. Kirjoitan runoja ja olen esittänyt niitä. Siinäkin tulkki on ollut apuna.

 

Tulkkauspalvelu on parantanut elämääni. Olen kokenut, että olen arvokas. Rohkaisen kaikkia, joilla on vaikeuksia puhumisessa: käyttäkää tulkkauspalvelua, se on oikeutemme!

 

Teksti tarkistettu 14.5.2018

 

Ihmiset ovat kokoontuneet piiriin nurmikolle.

Haluatko toimia sinulle tärkeän tai sinua kiinnostavan asian puolesta? Niin voit tehdä yhdistyksessä. Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotakin yhdessä. Heitä kiinnostavat samat asiat.

Suomessa asuvat voivat perustaa yhdistyksiä. Yhdistys saa toimia vapaasti, kun se noudattaa lakia ja hyviä tapoja.

Yhdistys voi vaikuttaa yhteisen asian puolesta. Sen tarkoitus voi olla myös auttaa ihmisiä tai järjestää harrastuksia. Yhdistys voi tehdä tutuksi omaa kulttuuria, kieltä tai uskontoa. Myös poliittiset puolueet ovat yhdistyksiä.

Yhdistyksessä pääset osallistumaan

Yhdistys tarvitsee monenlaisia ihmisiä. He osaavat esimerkiksi kirjoittaa, kuvata, keittää kahvia, laulaa tai pitää puheen.

Yhdistykset järjestävät usein tapahtumia, retkiä ja myyjäisiä. Yhdistys päättää itse, millaista toimintaa se järjestää. Päätökset tehdään kokouksissa.

Jäseneksi yhdistykseen

Yhdistyksen jäsen hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Ilmoita yhdistykselle, että haluat sen jäseneksi. Sen voi tehdä esimerkiksi kokouksessa.

Jäsenen pitää maksaa jäsenmaksu, jos säännöissä niin määrätään. Muuten jokainen jäsen tekee sitä, mitä osaa ja haluaa.

Yhdistyksen hallitus

Laki määrää, että yhdistyksellä on hallitus. Yhdistys tarvitsee puheenjohtajan ja muita nimettyjä henkilöitä, esimerkiksi tilintarkastaja. Tehtävät päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Sen pitää hoitaa yhdistystä huolellisesti lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Se valmistelee kokoukset ja hyväksyy uudet jäsenet. Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa tiedottamisen.

Vuosikokous ja muut kokoukset

Yhdistyksen kaikki päätökset tehdään kokouksissa. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille.

Vuosikokous tekee tärkeitä päätöksiä. Se valitsee yhdistyksen hallituksen. Toimintasuunnitelmassa yhdistys kertoo, mitä se tekee vuoden aikana. Vuosikokous päättää talousarviosta eli yhdistyksen rahan käytöstä.

Muita kokouksia voi olla joka kuukausi tai useammin. Tarkoituksena on usein jäsenten yhdessäolo. Kokouksissa voidaan suunnitella esimerkiksi retken ohjelmaa tai juhlan järjestämistä.

Kokoukseen kutsutaan

Yhdistyksen asioista päättävät vain ne jäsenet, jotka ovat kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus tekee kutsun. Se huolehtii myös siitä, että kaikki jäsenet saavat kutsun ajoissa.

Kutsussa kerrotaan kokouksen päivä, kellonaika ja kokouspaikka. Lisäksi siinä on asiat, joita kokouksessa on tarkoitus käsitellä.

Kokous alkaa

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän jakaa puheenvuorot ja vastaa kokouksen etenemisestä. Sihteeri tekee kokouksesta tarkat muistiinpanot.

Puheenjohtaja kertoo, että kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

Seuraavaksi hyväksytään asiat, joita kokous käsittelee. Ne on koottu esityslistaan. Kokouksen osanottajat voivat ehdottaa vielä asioita kokoukselle.

Asiat käsitellään

Kokouksen asiat käsitellään yksi kerrallaan. Asia esitellään osallistujille. Esittelyn jälkeen puheenjohtaja sanoo: ”Avaan keskustelun.”

Puheenvuoro pyydetään nostamalla käsi ylös. Osallistujat saavat esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan.

Tämä on kokouksessa tärkeintä: voit osallistua ja vaikuttaa.

Asiat päätetään

Jos kaikki ovat yhtä mieltä asiasta, puheenjohtaja toteaa, että asia on päätetty.

Äänestys järjestetään, jos asiasta on eri vaihtoehtoja. Puheenjohtaja kertaa ehdotukset ja kertoo, miten äänestetään. Jokainen 15 vuotta täyttänyt jäsen saa äänestää.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja toteaa päätöksen. Sitten hän kopauttaa nuijalla pöytään: se lopettaa asian.

Tietoa toiminnasta

Kaikki jäsenet eivät aina pääse kokoukseen. Siksi yhdistys tiedottaa. Se lähettää kirjeitä, jäsenlehtiä tai sähköpostia. Sillä voi olla internetissä oma sivu. Jäsen voi itsekin pyytää tietoa asioista.

Yhdistyksestä saa erota

Yhdistystoiminta on vapaaehtoista. Jos haluat erota, ilmoita siitä yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Ero tulee yleensä voimaan heti ilmoituksen jälkeen.

Lain mukaan yhdistys voi myös erottaa jäsenen. Erottamiseen on oltava vakava syy, ja se on kerrottava jäsenelle.

Mukaan toimintaan

Mene mukaan sinua kiinnostavaan yhdistystoimintaan! Pääset vaikuttamaan asioihin ja tekemään yhdessä. Tietoa yhdistyksistä löydät esimerkiksi lehdistä ja internetistä.

 

Sivu tarkistettu 15.11.2013