Vanhusten palvelut

Vanhus ja hoitaja.

Suomessa vanhukset eivät yleensä asu lastensa kanssa. Yleensä vanhukset elävät omissa asunnoissaan, palveluasunnoissa tai vanhainkodeissa. Lasten ja lastenlasten apu ja läheisyys ovat silti vanhuksille tärkeitä.

Kun omaiset eivät voi auttaa tarpeeksi, esimerkiksi siksi, että käyvät työssä, vanhukset voivat saada kotiinsa ulkopuolista apua.

Kotipalvelut

Kun vanhus asuu kotonaan, hän voi saada kotiapua kunnan kotipalveluhenkilöstöltä. Tavoite on, että vanhus voisi asua omassa kodissaan pitkään.

Vanhus voi pyytää apua kunnan sosiaalipalvelutoimistosta, jos hän ei enää selviä yksin arkipäivästään. Kotipalveluhenkilöstö auttaa hoidossa ja huolenpidossa. Kodinhoitaja voi esimerkiksi käydä kaupassa, laittaa ruokaa, auttaa peseytymisessä ja siivota.

Asiakas maksaa palveluista sen mukaan, miten suuret tulot hänellä on. Vanhukset voivat myös ostaa lämpimiä aterioita halpaan hintaan. Ateriat tuodaan sovittuna aikana kotiin.

Lisäksi monessa kunnassa on vanhusten palvelukeskuksia. Vanhukset voivat käydä siellä syömässä. Palvelukeskuksissa voi myös opiskella ja harrastaa.

Palveluasunnot ja vanhainkodit

Jos vanhus ei enää selviä yksin kotona, hän voi muuttaa palveluasuntoon. Asunnot ovat tavallisia vuokra-asuntoja tai erityisiä palveluasuntoja. Niissä saa tarpeen mukaan avustavaa henkilökuntaa.

Vanhainkodissa asuu sellaisia vanhuksia, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa.

Teksti tarkistettu 2.12.2013