Vammaispalvelut

Suomessa pyritään siihen, että vammaisella on samat oikeudet kuin muillakin. Vammaiset voivat käydä koulua, opiskella, asua ja tehdä työtä tasavertaisena muiden joukossa.

Vammaispalvelulain mukaan vammaisen pitää saada palveluja ja taloudellista tukea kunnalta. Vammaisten kuntoutukseen kuuluvat muun muassa apuvälineet ja sopeutumisvalmennus.

Jos vammainen henkilö tarvitsee seuraavia palveluita, hänellä on oikeus saada niitä: ◦kuljetuspalvelut ◦tulkkipalvelut ◦asunnonmuutostyöt ◦asumispalvelut.

Terveydenhuollon kautta saa lääkinnällistä kuntoutusta.

Vammainen henkilö voi saada henkilökohtaisen avustajan, joka auttaa askareissa, koulussa ja työssäkäynnissä.

Lisätietoja vammaispalvelulaista ja kuntoutuksesta saa sosiaalitoimistosta ja sairaalasta.

Kelan tuki vammaisille ja pitkäaikaissairaille

Erityishoitoraha lapsen vanhemmille

Äiti tai isä voi saada erityishoitorahaa, jos hän osallistuu alle 16-vuotiaan vammaisen lapsensa hoitoon sairaalassa tai joissain tapauksissa kotona. Tätä tukea voidaan maksaa silloin, kun äiti tai ei isä ei pysty käymään töissä, koska hoitaa sairasta tai vammaista lastaan. Erityishoitorahan määrä riippuu hoitavan vanhemman tuloista. Sitä voidaan maksaa yleensä enintään 60 arkipäivältä vuodessa. Erityishoitorahasta maksetaan veroa.

Sairaan tai vammaisen lapsen hoitotuki

Kela maksaa erityistä hoitotukea isälle tai äidille, joka hoitaa kotona sairasta tai vammaista lasta. Tukea saa alle 16-vuotiaasta lapsesta, jos hän on hoidon tarpeessa vähintään vuotta ja jos hoidosta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Hoitotuen saamiseen eivät vaikuta perheen tulot. Hoitotuesta ei tarvitse maksaa veroa.

Vammaistuki

Vammaistukea voi saada Kelasta sairauden tai vamman vuoksi. Vammaistukea voi saada 16–64-vuotias henkilö. Tukea maksetaan, kun toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan vamman takia. Tuesta ei tarvitse maksaa veroa. Jos vammainen henkilö ei voi tehdä työtä, hän voi hakea Kelasta työkyvyttömyyseläkettä.

Kuntoutus

Vaikeavammainen henkilö voi hakea Kelalta pitkäaikaista tai vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kela voi maksaa myös ammatillisen kuntoutuksen. Myös vakuutusyhtiöt voivat maksaa kuntoutuksen.