Sairaanhoito

Sairaalahoito

Sairaalaan pääsee tutkimuksiin ja hoitoon yleensä vain terveyskeskuslääkärin tai yksityislääkärin lähetteellä. Jos on hätätilanne, lähetettä ei tarvita.

Sairaalan tutkimuksiin joutuu usein jonottamaan monta viikkoa tai kuukautta. Potilas maksaa sairaalahoidosta vuorokausimaksun. Maksussa ovat mukana tutkimukset, tutkimukset, toimenpiteet, lääkkeet, hoito ja ateriat.

Yhteiskunta maksaa verorahoilla suuren osan sairaalahoidosta.

Hätätilanteessa voi kutsua apua puhelimella hätänumerosta 112. Ambulanssin henkilökunta antaa ensihoitoa. Jos loukkaantunut tai sairas ihminen tarvitsee heti hoitoa, ambulanssi vie hänet sairaalaan.

Lääkkeet

Lääkkeitä voi ostaa vain apteekeista. Kela korvaa osan lääkärin määräämien lääkkeiden hinnasta.

Potilaan oikeudet

Suomessa on voimassa laki potilaan oikeuksista. Lain tärkeimmät kohdat ovat: ◦Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Potilaan äidinkieli ja kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon.

  • Hoitoon tarvitaan potilaan lupa eli suostumus.
  • Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidostaan ( esimerkiksi millaista hoitoa potilas saa, mitä vaaroja siihen liittyy ja mitä vaihtoehtoja hoidolle on).
  • Potilas voi kieltäytyä hoidosta kokonaan.
  • Jos potilas joutuu odottamaan hoitoa, kerrotaan, miksi hän joutuu odottamaan ja kuinka kauan odottaminen kestää.
  • Lapsipotilaan mielipide otetaan huomioon, kun lapsi on tarpeeksi kehittynyt kertomaan mielipiteensä. Lääkäri tai muu ammattihenkilö arvioi, miten kehittynyt lapsi on.
  • Lapsen huoltaja ei saa kieltää hoitoa, jota tarvitaan, kun pelastetaan alaikäisen henkeä tai terveyttä.
  • Jos potilas on tyytymätön hoitoon, hän voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle tai kantelun lääninhallitukselle (tai muulle terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle).
  • Hoitolaitoksella täytyy olla potilasasiamies, joka auttaa potilasta.