Vakuutukset sairauden tai tapaturman takia

Sairausvakuutus

Suomen sairausvakuutus takaa sen, että jos ihminen sairastuu, Kela korvaa osan kustannuksista.

Kela korvaa osan seuraavista kustannuksista: ◦yksityislääkärien kustannukset ◦yksityisten tutkimus- ja hoitolaitosten kustannukset ◦lääkkeiden kustannukset.

Sairausvakuutukseen kuuluu myös oikeus saada sairauspäivärahaa sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa.

Työntekijä saa sairauspäivärahaa, jos lääkäri toteaa, että hän on pitkän aikaa kyvytön tekemään työtä (eli hän ei sairauden tai vamman takia pysty tekemään työtä).

Sairauspäivärahaa voi saada 16–64-vuotias työntekijä. Omavastuuaika on noin kaksi viikkoa (sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää). Omavastuuajalta sairauspäivärahaa ei makseta.

Sairauspäivärahan suuruus lasketaan työtulojen perusteella. Siitä maksetaan veroa. Sairauspäivärahaa maksetaan korkeintaan 300 päivältä. Jos ihminen sairastaa yli 55 päivää, hän voi saada sairauspäivärahaa, vaikka hänellä ei olisi ollenkaan tuloja. Tällöin hän saa sairauspäivärahan vähimmäismäärän.

Lääkekorvaukset

Suomessa vain apteekit myyvät lääkkeitä. Joitain lääkkeitä myydään apteekissa ilman lääkärin reseptiä, mutta osaan lääkkeistä tarvitaan resepti. Jos lääkäri on määrännyt lääkkeen reseptillä, Kela korvaa osan lääkkeen hinnasta asiakkaalle. Joidenkin vaikeiden sairauksien lääkkeet korvataan lähes kokonaan.

Tapaturmavakuutus

Kaikkien työnantajien täytyy ottaa tapaturmavakuutus työntekijöille. Jos työntekijä joutuu työaikana tapaturmaan tai sairastuu ammattitautiin, hän saa rahaa, joka korvaa ansion eli palkan menetyksen ja sairauden tai vamman hoitokuluja. Jos henkilö kuolee työtapaturmaan tai ammattitautiin, omaisille maksetaan perhe-eläkettä ja hautausavustus.

Työterveyshuolto

Työnantajat järjestävät terveyspalveluja työntekijöille. Omalta työpaikalta saa lisätietoja työterveyshuollosta.