Sosiaaliturva

Suomen sosiaaliturva jakautuu kahteen erilaiseen turvaan:

 1. asumisperusteinen sosiaaliturva
 2. työskentelyyn perustuva sosiaaliturva.

Asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan ovat oikeutettuja kaikki, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa.

Asumisperusteista sosiaaliturvaa ovat

 • eläkkeiden vähimmäisturva (esimerkiksi kansaneläke)
 • toimeentuloturva sairauden ja työttömyyden aikana
 • tuki perheille lapsista johtuvista kustannuksista.

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Silloin sosiaalietuuksia saa, kun asuu Suomessa.

Kokonaan asumisperusteista on

 • sosiaaliturva Kelalta
 • kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut
 • työttömyyskassojen työttömyysturva
 • työpaikkakassojen hoitama sairausvakuutus.

Tarkempia tietoja oikeudesta sosiaaliturvaan voi kysyä Kelan toimistoista. Kelan mukaan ihminen asuu Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti ja jos hän jatkuvasti oleskelee Suomessa.

Kelan sosiaaliturvaa haetaan Kelan lomakkeella Y77. Lomakkeen saat Kelan toimistosta. Hakemus jätetään hakijan kotipaikan Kelan toimistoon. Hakija saa Kelasta kirjallisen päätöksen sosiaaliturvasta. Siitä voi valittaa, jos ei ole päätökseen tyytyväinen.

Kelan myöntämiä tukia ovat

 • lapsilisä
 • äitiysavustus
 • sairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset
 • työttömyyspäiväraha ja työttömyystuki
 • lapsen hoitotuki
 • vammaistuki
 • Kelan järjestämä kuntoutus ja kuntoutusraha
 • kansaneläke ja perhe-eläke
 • eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki
 • lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
 • koulumatkatuki.

Lisätietoja Internet-osoitteesta: www.kela.fi

Työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa ovat

 • ansiosidonnaiset eläkkeet
 • tapaturmavakuutus
 • turva työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Työskentelyperusteista sosiaaliturvaa hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt ja Eläketurvakeskus.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.