Miten sosiaaliturvaa rahoitetaan?

Veronmaksajat maksavat valtiolle ja kunnalle veroa tuloistaan ja omaisuudestaan. Veronmaksajia ovat kaikki, jotka ansaitsevat palkkaa ja tiettyjä sosiaalietuuksia. Jos tulot ovat kovin pienet, veroja ei tarvitse maksaa.

Verotuloilla maksetaan sosiaaliturva ja kunnan ja valtion palvelut. Veroilla maksetaan myös esimerkiksi teiden rakentaminen ja korjaaminen ja julkinen liikenne.

Työntekijän täytyy aina toimittaa työnantajalle aina verokortti, kun hän aloittaa työt uudessa työpaikassa. Verokortin saa verotoimistosta.

 Työnantaja vakuuttaa työntekijän

Työnantajan täytyy aina vakuuttaa työntekijä. Silloin työntekijä voi saada ansiosidonnaista eläkettä ja muuta sosiaaliturvaa, jos hän menettää työkykynsä tai kun hän tulee vanhaksi.

Palkan perusteella laskettu sosiaaliturva on yleensä parempi kuin Kelan maksama perusturva. Esimerkiksi työeläke kertyy työnantajan ja työntekijän maksamista eläkemaksuista.

Vakuutuksen hoitaa työnantaja, joka vähentää verot ja työntekijän työeläkemaksun suoraan pois palkasta.

 Tietoja työeläkkeestä

Jokainen työntekijä voi tilata Eläketurvakeskuksesta tiedot omasta työsuhderekisteristä. Siinä näkyvät kaikki ne maksetut palkat, joiden perusteella työeläkettä maksetaan.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.