Muistutus ja oikeus hakea muutosta päätökseen

Asiakas voi tehdä muistutuksen, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa. Viranomaisten on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa.

Muistutuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että asiakas on saanut huonoa kohtelua. Muistutuksella voi saada parannusta tilanteeseen.

Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa tekemään muistutuksen.

Muistutuksella ei voi hakea muutosta päätökseen. Asiakas voi muistutuksen lisäksi kannella tai valittaa asiasta.

Oikeus hakea muutosta

Asiakkaalla on aina oikeus saada kunnan päätökset kirjallisesti. Kirjallinen päätös on oikeusturvan kannalta tärkeä, koska päätökseen kirjataan perustelut. Päätöksessä lukee aina, miten asiasta voi valittaa.

Jos asiakas ostaa yksityiseltä sosiaalipalveluja, esimerkiksi kotipalvelua tai palveluasumista, on aina tehtävä kirjallinen sopimus.

Sosiaaliasiamies

Jokaisessa kunnassa on sosiaaliasiamies. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi kääntyä sosiaaliasiamiehen puoleen. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa sosiaalihuollon asiakkaita. Hän tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja seuraa, miten asiakkaita kohdellaan kunnassa.

Kotikuntasi sosiaalitoimistossa saat tiedon, miten saat yhteyden oman kuntasi sosiaaliasiamieheen.

Sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoja siitä, miten asiasta valitetaan. Sosiaaliasiamies ei tee valitusta asiakkaan puolesta.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.