Lapset ja nuoret

Ensisijainen vastuu lapsesta ja nuoresta on aina vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Lapsella on oikeus sanoa oma mielipiteensä ja vaikuttaa omiin asioihinsa, jos hän on riittävän kehittynyt. Lapsen oma mielipide ja toivomukset otetaan huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.

Tuomioistuin voi määrätä lapselle edunvalvojan, jos huoltaja ei valvo puolueettomasti lapsen etua. Jos lapsella on jokin erityisen painava syy, hän voi kieltää työntekijöitä kertomasta jotain asiaa äidilleen tai isälleen.

Kaikissa sosiaalihuollon toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.