Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta eli asiakaslaki

Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi. Laki koskee sekä viranomaisten että yksityisten järjestämää sosiaalihuoltoa. Kansaneläkelaitosta eli Kelaa laki ei koske.

Lain mukaan asiakas on otettava huomioon, kun tehdään asiakkaaseen liittyviä päätöksiä. Tukea ja palveluja järjestettäessä täytyy selvittää asiakkaan tarpeet,

Missä tilanteissa lakia sovelletaan?

Asiakaslakia sovelletaan silloin, kun asiakas hakee tai käyttää sosiaalihuollon palveluja tai etuuksia. Lasten päivähoito, lastensuojelu, kodinhoitopalvelut, vammaisten palvelut ja vaikkapa kuntien maksama toimeentulotuki ovat esimerkkejä sosiaalihuollon palveluista tai etuuksista.