Lisätietoa

SOS-keskus

Helsingissä toimii kriisikeskus. Se palvelee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia ja heidän perheitään.

SOS-keskus antaa apua mielenterveyden ongelmiin ja sosiaalisiin ongelmiin. SOS-keskuksen palveluista ei tarvitse maksaa. Aika täytyy varata etukäteen.

Ýhteystiedot:
SOS-keskus
Maistraatinportti 4 A 4. krs
00240 Helsinki

Valtakunnallinen kriisipuhelin: 01019 5202

Kriisivastaanotto: (09) 4135 0510

www.mielenterveysseura.fi

Lounais-Suomen Mielenterveysseuran tukiasema

Tukiasema antaa Lounais-Suomen alueella asuville maahanmuuttajille ja heidän perheilleen tukea ja apua vaikeissa elämäntilanteissa. Palvelusta ei tarvitse maksaa.

Yhteystiedot:
Lounais-Suomen Mielenterveysseura
Turun kriisikeskus
Yliopistonkatu 12 a B 4 6. kerros
20100 Turku
puhelin (02) 233 3442

(päivystys arkisin kello 10-15)

Kidutettujen kuntoutuskeskus

Kidutettujen kuntoutuskeskuksesta saavat apua kidutetuksi joutuneet pakolaiset ja heidän omaisensa. Myös turvapaikanhakija voi hakeutua keskukseen hoitoon. Kuntoutuskeskukseen voi varata ajan puhelimella tai kirjeellä tai voi mennä itse keskukseen. Myös oman kunnan sosiaalityöntekijä voi varata ajan pakolaiselle.

Yhteystiedot:
Kidutettujen kuntoutuskeskus
Mäkelänkatu 58-60 4. kerros 00510
Helsinki puhelin (09) 7750 4584
sähköposti: kitu@hdl.fi

Turvakodit

Turvakodit antavat suojapaikan perheenjäsenille, jos he ovat joutuneet omassa perheessä väkivallan uhriksi. Väkivalta voi olla henkistä tai ruumiillista. Lähes kaikki asiakkaat ovat äitejä, mutta myös isät pääsevät turvakotiin, jos heitä pahoinpidellään. Lapset voi ottaa mukaan turvakotiin. Turvakoteja on suurissa kunnissa. Pienissä kunnissa on erityisiä kriisiasuntoja. Oman paikkakunnan turvakodin yhteystiedot voit kysyä sosiaalityöntekijältä. Hätätapauksessa myös poliisi auttaa löytämään turvakodin, jos sosiaalitoimisto on kiinni.

A-klinikat

A-klinikalle voi mennä, jos on päihdeongelma. A-klinikalta voi hakea apua myös silloin, jos läheinen omainen on päihdeongelmainen. Päihdeongelma tarkoittaa alkoholi-, lääke- tai huumeongelmaa tai muuta riippuvuusongelmaa. Vastaanotolle voi tulla, jos haluaa lopettaa päihteiden käytön. A-klinikalla voi myös selvittää kriisitilanteita, jotka johtuvat päihteiden käytöstä.

A-klinikan yhteystiedot saat oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Oikeusapu

Oikeusaputoimistot auttavat ja neuvovat oikeusasioissa. Toimistosta saa myös oikeusavustajapalveluita oikeudenkäyntiä varten. Palvelusta maksetaan sen mukaan, miten suuret tulot ja menot ovat. Jos tuloja on kovin vähän, henkilö voi saada ilmaisen avustajan oikeudenkäyntiin.

Vähemmistövaltuutetun toimisto

Vähemmistövaltuutettu seuraa ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia Suomessa. Hän tiedottaa uusista laeista, jotka koskevat maahanmuuttajia. Hän myös neuvoo ulkomaalaisten oikeusturvaan ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä. Toimistoon voi soittaa ja kysyä neuvoa tai siellä voi itse käydä. Varaa aika etukäteen.

Yhteystiedot:

Postiosoite:
Vähemmistövaltuutetun toimisto
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite:
Vuorikatu 24,
00100 Helsinki

Puhelin:  071 878 8666
Puhelinpäivystys arkisin 10-12

www.ofm.fi

Pakolaisneuvonta

Pakolaisneuvonnan lakimiehet neuvovat ilmaiseksi ja antavat oikeusapua turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Pakolaisneuvonta avustaa turvapaikan hakemisessa. Varaa aika puhelimitse. Puhelimella saa myös neuvontaa.

Pakolaisneuvonnan toimistot ovat Helsingissä, Vaasassa, Kouvolassa ja Oulussa.

Keskustoimisto on Helsingissä:
Pakolaisneuvonta ry

Kaisaniemenkatu 4 A, 6.krs
00100 Helsinki

Puhelin: 075 7575 100

Avoinna 9-16

sähköposti: pan(at)pakolaisneuvonta.fi
www.pakolaisneuvonta.fi

Yksityiset lakimiehet

Suomessa on lakimiehiä, jotka ovat erikoistuneet hoitamaan maahanmuuttajien oikeusasioita. Yksityisten lakimiesten palvelut ovat yleensä aika kalliita, mutta joissakin tapauksissa yhteiskunta korvaa oikeudenkäynnin kulut. Yksityisten lakimiesten yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta Lisätietoja saa Internet-osoitteesta www.lakimiesliitto.fi

Kansainvälinen henkilöhaku

Jos haluat löytää kadonneen perheenjäsenen, Suomen Punainen Risti (SPR) auttaa. Ota yhteys SPR:n keskustoimistoon. SPR myös neuvoo turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja seuraa, että heidän oikeusturvansa toteutuu. Lisäksi SPR:llä on tukihenkilötoimintaa eri puolilla Suomea.

Yhteystiedot:
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a 00140
Puhelin: 020 701 2000

info(at)punainenristi.fi

internet-osoite:
www.punainenristi.fi (suomeksi)

www.redcross.fi (englanniksi)

 Teksti tarkistettu 2.12.2013