Perhevapaat

Kolmihenkinen perhe.

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin.

Perhevapaiden aikana toinen vanhemmista voi olla poissa töistä ja hoitaa lastaan kotona. Perhevapaita ovat

  • äitiysvapaa
  • isyysvapaa
  • vanhempainvapaa (myös osittainen)
  • hoitovapaa (myös tilapäinen ja osittainen).

Kela maksaa vanhempainpäivärahaa, kun vanhempi on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla. Tuen määrä riippuu siitä, miten suuret tulot vanhemmilla on. Jos vanhemmat eivät ole työelämässä, heille maksetaan vähimmäispäivärahaa.

Hoitovapaan ajalta maksetaan kotihoidon tukea. Vanhempainpäivärahasta ja kotihoidontuesta maksetaan verot.

Äitiysvapaa

Äitiysvapaa alkaa, kun lapsen laskettuun syntymäaikaan on vielä noin yksi kuukausi aikaa. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää. Äitiysvapaan ajalta Kela maksaa äidille äitiysrahaa, jos äiti on asunut Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen vauvan laskettua syntymäaikaa.

Isyysvapaa

Isä voi pitää isyysvapaata 18 arkipäivän ajan samalla kun äiti on äitiysvapaalla tai vanhempainvapaalla. Nämä 18 arkipäivää voi pitää enintään neljässä jaksossa. Tämän lisäksi isä saa 1–12 arkipäivää lisää isyysvapaata, jos hän pitää vanhempainvapaata vähintään 12 arkipäivää vanhempainrahakauden lopusta. Silloin äiti voi palata töihin tai pitää esimerkiksi vuosilomaa. Isyysvapaan aikana Kela maksaa isyysrahaa, jos isä on poissa töistä ja hoitaa vauvaa kotona.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa heti äitiysvapaan jälkeen. Sen pituus on 158 arkipäivää. Vanhempainvapaan aikana maksetaan vanhempainrahaa joko äidille tai isälle. Vanhemmat voivat sopia, kumpi heistä hoitaa vauvaa kotona.

Vanhempainvapaan voi myös jakaa vanhempien kesken. Sen voi pitää myös osittaisena, jolloin isä ja äiti voivat hoitaa lasta vuorotellen kotona ja olla samalla osa-aikatyössä. Esimerkiksi toinen vanhemmista voi hoitaa lasta aamupäivän ja toinen vanhemmista voi hoitaa lasta iltapäivän. Työssäkäynti voidaan jakaa myös vuoropäiville tai vuoroviikoille. Isä ja äiti sopivat työnantajansa kanssa, jos he haluavat siirtyä osa-aikatyöhön. Sopimus osa-aikatyöstä täytyy tehdä vähintään kahdeksi kuukaudeksi.

Hoitovapaa

Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta niin, että hän ei menetä työpaikkaansa. Työhön on oikeus palata hoitovapaan jälkeen samoilla työehdoilla kuin aikaisemmin.

Hoitovapaata voi saada vanhempainvapaan ja isyysvapaan pidennyksen jälkeen. Hoitovapaata voi pitää siihen asti, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Kela maksaa kotihoidon tukea hoitovapaan ajalta. Osittainen hoitovapaa on mahdollinen sen vuoden loppuun, jolloin lapsi aloittaa peruskoulun.

Kun vanhempi on osittaisella hoitovapaalla, hän työskentelee lyhyemmän työajan kuin tavallisesti. Osittaisen hoitovapaan ajalta Kela maksaa osittaista kotihoidon tukea. Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, äiti tai isä voi jäädä hoitamaan sairasta lasta tilapäiselle hoitovapaalle enintään neljäksi työpäiväksi. Tämä on mahdollista vain, jos molemmat vanhemmat työskentelevät kodin ulkopuolella.

Myös yksinhuoltajalla on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen.

Lapsilisä

Lapsilisää maksetaan lapsen vanhemmille, kun lapsi on alle 17-vuotias ja asuu Suomessa. Lapsilisän määrä riippuu lasten lukumäärästä. Yksinhuoltaja saa jokaisesta lapsesta korotetun lapsilisän. Lapsilisästä ei makseta veroa. Lapsilisää haetaan Kelasta.

Äitiysavustus

Suomessa asuva lasta odottava äiti saa äitiysavustuksen raskauden loppupuolella. Äitiysavustuksen voi saada verottomana rahana tai äitiyspakkauksena. Pakkauksen arvo on suurempi kuin rahasumma.

Äitiyspakkauksessa on hyviä vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita. Niistä on paljon apua vauvan hoidossa.

Äidin täytyy käydä neuvolassa tai lääkärin terveystarkastuksessa ennen kuin neljäs raskauskuukausi loppuu. Jos hän ei käy tarkastuksessa, hän ei saa äitiysavustusta.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.