Lasten päivähoito

Päivähoito tarkoittaa lasten hoitoa kodin ulkopuolella. Varhaiskasvatus tarkoittaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jota annetaan päivähoidossa.

Päivähoito ja varhaiskasvatus tukevat vanhempia lasten kasvatuksessa. Tavoitteena on tukea lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista yhdessä perheen kanssa. Samalla lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaisten elämään ja oppii suomen kieltä.

Päivähoidossa tuetaan myös lapsen omaa kulttuuria ja äidinkieltä. On tärkeää, että lapsi osaa hyvin omaa äidinkieltään. Vanhemmat voivat aina keskustella päivähoidon henkilökunnan kanssa. Vanhemmat voivat kertoa toiveita omaan lapseen liittyvissä asioissa.

Päiväkoti vai perhepäivähoito?

Oma kotikunta järjestää päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkodissa lapsia hoidetaan ryhmissä. Siellä on koulutettu henkilökunta.

Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan lapsia. Perhepäivähoitajalla on hoidossa muutama lapsi (usein neljä tai viisi lasta). Kunta maksaa hänelle palkan.

Lapsille on myös yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Lapsi voi olla päivähoidossa koko päivän tai osan päivää. Hän voi olla hoidossa myös vain osan viikosta. Suurissa kunnissa on myös ympäri vuorokauden auki olevia päiväkoteja. Ne on tarkoitettu lapsille, joiden vanhemmat ovat vuorotyössä.

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa täytyy hakea neljä kuukautta ennen kuin sitä tarvitaan. Jos saa työpaikan tai opiskelupaikan, päivähoitopaikan voi saada nopeammin. Kunnan sosiaalitoimistosta tai lähimmästä päiväkodista saa lisätietoja päivähoitopaikan hakemisesta.

Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksun suuruus riippuu siitä, millaiset tulot vanhemmilla on. Myös perheen koko vaikuttaa asiaan. Maksu maksetaan kerran kuukaudessa.

Päivähoito maahanmuuttajakoulutuksen aikana

Kunta järjestää pakolaisille vuoden mittaisen maahanmuuttajakoulutuksen. Koulutuksen ajaksi kunta järjestää päivähoidon alle kouluikäisille lapsille. Näin myös pienten lasten äidit pääsevät opiskelemaan suomen kieltä.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.