Avioliitto ja avioero

Avioliitto on vapaaehtoinen sopimus, joka voidaan myös purkaa. Avioerot ovat Suomessa yleisiä.

Jos haluaa avioeron, täytyy tehdä avioerohakemus kotikunnan käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus ei tutki eron syitä eikä puolisoiden välisiä suhteita. Avioero myönnetään, vaikka toinen puolisoista ei haluaisi eroa.

Elatusapu

Lapsen molempien vanhempien pitää huolehtia lapsen elatuksesta. Jos perheen vanhemmat eroavat, lapsella on oikeus saada elatusapua siltä vanhemmalta, jonka kanssa hän ei asu.

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen elatusavusta kunnan sosiaalitoimistossa lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatusavusta, käräjäoikeus antaa elatusavusta päätöksen.

Elatusavun määrään vaikuttavat monet asiat, muun muassa vanhempien taloudellinen tilanne.

Lapsella on myös oikeus tavata molempia vanhempiaan eron jälkeen.

Elatustuki

Jos lapsen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua, lapsella on oikeus saada kunnalta elatustukea. Oikeus elatustukeen on silloin, kun elatusavusta on tehty sopimus tai elatusavusta on tuomioistuimen määräys. Elatusapua haetaan kotikunnan sosiaaliviranomaiselta. Asiasta saa lisätietoja sosiaalitoimistosta.

Kun kunta maksaa elatustukea, se perii elatusvelvolliselta vanhemmalta myöhemmin ne elatusavut, joita tämä ei ole maksanut. Jos elatusvelvollinen on maksukyvytön, elatusapu voidaan vahvistaa pienemmäksi kuin elatustuki on. Lapsella on kuitenkin oikeus saada täysimääräinen elatustuki. Elatusvelvollinen joutuu maksamaan vain vahvistetun elatusavun ja kunta maksaa osan elatustukena.

Kunta maksaa elatustukea myös avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, jonka isyyttä ei ole vahvistettu. Myös ottolapsi, jonka ottovanhempi on yksin adoptoinut, saa elatustukea.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.