Opiskelu

Suomessa asuvalla 7–15-vuotiaalla maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisellakin.

Kotoutumiskoulutus

Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta. Keskimääräinen koulutuksen kesto on yksi vuosi. Koulutukseen kuuluu suomen tai ruotsin kielen opetusta, yhteiskuntatietoja sekä ammatinvalintaan ja työelämään liittyvää ohjausta. Koulutukseen kuuluu usein myös työharjoittelu työpaikalla.

Korkeakoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Opiskelijat korkeakouluihin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin valitaan todistusten ja pääsykokeiden perusteella. Eri kouluilla on erilaiset sisäänpääsyvaatimukset. Opiskelijan täytyy kysyä suoraan koulusta, miten sinne pyritään.

Useimmissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa on omat opintoneuvojat ulkomaalaisille.

Kesäyliopisto järjestää opetusta kesällä. Siihen voi osallistua, vaikka ei olisi yliopiston opiskelija.

Kansanopistot

Kansanopistoissa voi suorittaa perusopetuksen tai lukiokoulutuksen tai yksittäisiä aineita. Lisäksi kansanopistot järjestävät ammatillista koulutusta.

Joissakin kansanopistoissa on omia linjoja maahanmuuttajille.

Opiskelu on kokopäiväistä. Opiskelijat voivat asua opiston asuntolassa.

Kansalais- ja työväenopistot

Monissa kunnissa Suomessa toimii kansalais- tai työväenopisto. Ne ovat hyvin suosittuja aikuisten opiskelupaikkoja.

Kansalais- ja työväenopistoissa opiskellaan vapaa-aikana, yleensä kerran viikossa. Suosituimpia aineita ovat vieraat kielet. Lisäksi niissä voi opiskella taito- ja taideaineita ja liikuntaa.

Opintotuki

Opintotukea voi hakea Kelasta. Opintotukea voi saada, jos opiskelee lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, yliopistossa tai korkeakoulussa.

Opiskelun täytyy olla päätoimista. Sen täytyy kestää vähintään kaksi kuukautta. Opintotukea voi saada, kun on saanut opiskelupaikan ja kun tarvitsee taloudellista tukea.

Jos saa kotoutumistukea, ei voi saada opintotukea.

Perheetön opiskelija voi saada myös asumislisää, jonka määrä riippuu vuokran määrästä. Jos opiskelija asuu perheensä kanssa, hän voi hakea yleistä asumistukea.

Opiskelija voi saada myös pankista valtion takaamaa opintolainaa. Lainan korkoja täytyy maksaa pankille jo opintojen aikana. Varsinainen laina maksetaan takaisin yleensä vasta, kun opinnot ovat päättyneet.

Koulutustuki

Kun työtön henkilö on työvoimakoulutuksessa hänelle maksetaan koulutustukea. Myös maahanmuuttajakoulutus on työvoimakoulutusta. Koulutustuki on vähän suurempi kuin työttömyystuki.