Koulunkäynti

Pojat ovat lähdössä kouluun.

Jokainen Suomessa asuva lapsi on oppivelvollinen. Hänellä on oikeus käydä maksutonta peruskoulua.

Lapset aloittavat koulun yleensä sinä vuonna, jolloin he täyttävät 7 vuotta. Koulu alkaa syyslukukauden alussa. Oppivelvollisuus päättyy yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 16 vuotta.

Lapset käyvät yleensä siinä koulussa, joka on lähimpänä kotia. Vanhempien pitää ottaa yhteyttä kunnan kouluvirastoon tai lähimpään kouluun.

Peruskoulu

Peruskoulua käydään yhdeksän vuotta. Joissain kouluissa on vapaaehtoinen 10. luokka. Peruskoulun jälkeen suuri osa nuorista jatkaa opintoja lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tytöillä ja pojilla on samanlaiset mahdollisuudet opiskella.

Maahanmuuttajille voidaan aluksi järjestää koulussa opetusta omissa ryhmissä. Kun oppilas siirtyy suomalaiselle luokalle, hän voi saada tukiopetusta myös omassa äidinkielessä.

Ruokailu

Peruskoulussa tarjotaan ateriat, joista ei tarvitse maksaa. Jos oppilaalla on erikoisruokavalio, siitä voi neuvotella koulun kanssa ennen kuin lapsi menee kouluun.

Uskonnon opetus

Kouluissa opetetaan uskontoa. Jos ei halua uskonnon opetukseen, voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Vanhemmat voivat keskustella eri vaihtoehdoista lapsen opettajan kanssa.

Lukio ja ammatillinen oppilaitos

Peruskoulun jälkeen nuoret jatkavat yleensä opintojaan lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan samaan aikaan yhteishaulla. Oppilaat valitaan koulumenestyksen pohjalta, mutta joihinkin ammattikouluihin on lisäksi pääsykoe tai kielikoe.

Maahanmuuttaja voidaan valita ammattikouluun, vaikka hänellä ei olisi todistusta suomalaisesta peruskoulusta. Silloin hänet valitaan oppilaitokseen joustavassa valinnassa. Joustava valinta on osa yhteishakua.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Ammatillinen tutkinto valmistaa tiettyyn ammattiin.

Jos maahanmuuttajan kielitaito ei vielä riitä ammatillisiin perusopintoihin, hän voi ensin suorittaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen. Se kestää noin vuoden.

Lukiokoulutus kestää 2–4 vuotta. Se on yleissivistävä koulu. Lukion lopuksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Jos äidinkieli ei ole suomi eikä ruotsi, ylioppilastutkinnossa otetaan se huomioon. Lukion jälkeen voi hakea kaikkiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Myös ammatillinen perustutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden – eli senkin jälkeen voi joissain tapauksissa päästä opiskelemaan korkeakouluun.

Aikuiset voivat opiskella aikuislukiossa. Siellä voi suorittaa peruskoulun ja lukion tai vain yksittäisiä aineita. Aikuislukiossa opiskellaan iltaisin. Ammatillisissa oppilaitoksissa on omat linjat aikuisille.

 Teksti tarkistettu 2.12.2013