Päätöksenteko EU:ssa

Euroopan parlamentti kokoontuu kaksipäiväisiin täysistuntoihin Brysselissä.

Kaikki Euroopan unionin toimielimet osallistuvat jollain tavoin päätöksentekoon.

Eurooppa-neuvosto määrittelee esimerkiksi  Euroopan unionin yleiset poliittiset suuntaviivat. Se ei toimi lainsäätäjänä.

Näin EU:ssa tehdään päätös:

  1. Komissio tekee esityksen uudesta lainsäädännöstä.
  2. Parlamentti ja ministerineuvosto päättävät asiasta yleensä yhdessä.
  3. Komissio valvoo, että päätöstä noudatetaan kaikissa jäsenmaissa.
  4. Tuomioistuin ratkaisee mahdolliset riitatapaukset.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.