Asetus, direktiivi ja päätös

Euroopan unioni antaa määräyksiä, joilla se ohjaa ja säätelee jäsenmaidensa lainsäädäntöä. Määräyksiä on neljänlaisia: asetus, direktiivi, päätös ja suositus.

Vahvin näistä on asetus. Se tulee voimaan sellaisenaan jokaisessa jäsenmaassa. Direktiivi on ohje, jonka mukainen laki jokaisen jäsenmaan on tehtävä. Päätöksellä täydennetään asetuksia ja direktiivejä. Usein päätökset koskevat vain yhtä tai muutamaa jäsenmaata. Suositus on lievin määräys. Sitä jäsenmaiden ei ole pakko noudattaa.

EU:n asetukset, direktiivit ja päätökset ovat vahvempia kuin jäsenmaan omat päätökset ja lait. Jokaisen jäsenmaan on pakko noudattaa niitä.

Teksti tarkistettu 2.12.2013.