Asumistuki ja työttömyysturva

Ihmisiä bussipysäkillä lumisateessa.

Pienituloiset henkilöt voivat saada asumistukea Kelalta. Asumistuen suuruuteen vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi

  • perheen tulot
  • perheen koko
  • asumismenot
  • asunnon koko.

Eläkeläisille on oma asumistuki. Opiskelijoille maksetaan asumislisää.

Työttömyysturva

Jos jää työttömäksi, kannattaa heti ilmoittautua työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Vain silloin voi saada työttömyysturvan. Omavastuuaika alkaa siitä päivästä, kun ilmoittautuu työvoimatoimistoon. Omavastuuajalta ei makseta työttömyysetuutta. Kaikilla työttömillä on aluksi omavastuuaika. Kela maksaa työttömän perusturvan. Palkkaan perustuvan eli ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaa työttömyyskassa jäsenilleen.

Työttömyyspäiväraha

Työtön työnhakija voi saada Kelasta työttömän peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa voi saada, jos ◦on ollut palkkatyössä 10 kuukautta viimeisen kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana (siis 28 kuukauden aikana) ◦on toiminut kaksi vuotta yrittäjänä edellisten neljän vuoden aikana.

Työttömyyspäivärahaa saavan henkilön täytyy hakea kokopäivätyötä, hänen pitää olla 17–64-vuotias ja työkykyinen. Hänen on täytynyt ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Päivärahan suuruus on kaikille sama. Päivärahasta maksetaan veroa.

Työmarkkinatuki

Kelan työmarkkinatukea voidaan maksaa työttömälle silloin, kun työtön ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan tai kun hän ei voi enää saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Maahanmuuttaja työmarkkinatukea sanotaan kotoutumistueksi.Maahanmuuttaja voi saada kotoutumistukea kolmen ensimmäisen Suomen vuoden aikana. Kotoutumistukea saa, kun kotoutumissuunitelma on tehty.

Henkilö voi saada työmarkkinatukea, kun hän hakee kokopäivätyötä ja on 17–64-vuotias ja työkykyinen. Hänen on täytynyt ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistossa. Alle 25-vuotiaalla täytyy olla ammatillinen koulutus. Alle 25-vuotias ei saa kieltäytyä tarjotusta työstä tai koulutuksesta. Jos hän ei ota työtä tai koulutuspaikkaa vastaan, hän ei saa työmarkkinatukea.

Työmarkkinatukea maksetaan niin kauan, kuin nämä ehdot ovat voimassa. Jos puolison tulot ovat suuret, työmarkkinatuki voi pienentyä tai sitä ei makseta ollenkaan. Työmarkkinatuesta maksetaan veroa.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Jos on ammattiliiton työttömyyskassan jäsen, voi saada ansiosidonnaista päivärahaa, kun jää työttömäksi. Heti kun on päässyt töihin, kannattaa ottaa selvää, mihin työttömyyskassaan voi päästä jäseneksi.

Jos on kuulunut työttömyyskassaan vähintään 10 kuukautta ennen työttömäksi jäämistä ja on maksanut kaikki jäsenmaksunsa, voi saada ansiosidonnaista päivärahaa.

Ansiosidonnainen päiväraha on yleensä suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha. Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan sen perusteella, miten suuri palkka on ollut ennen työttömäksi jäämistä. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada noin kahden vuoden ajan.