Asuminen

Suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnossa, jonka hankkimiseksi otetaan lainaa. Laina otetaan yleensä pankista ja lainasta maksetaan korkoa. Laina-ajasta ja takaisinmaksusta kannattaa pyytää tarjoukset pankeista.

Vuokra-asunto

Myös vuokra-asunnossa asuminen on Suomessa tavallista. Silloin asukasta sanotaan vuokralaiseksi. Hän maksaa asunnon omistajalle asunnosta vuokraa eli rahasumman, yleensä kerran kuukaudessa.

Viranomaiset järjestävät pakolaisille ja osalle muista maahanmuuttajista ensimmäisen vakituisen vuokra-asunnon. Jos maahanmuuttaja haluaa sen jälkeen muuttaa pois asunnostaan, hänen täytyy järjestää itse uusi vuokra asunto.

Asuntoja vuokraavat esimerkiksi

  • kunnat
  • vakuutusyhtiöt
  • seurakunnat
  • erilaiset säätiöt ja yhteisöt
  • yksityiset henkilöt.

Opiskelijoiden asuntosäätiöt vuokraavat asuntoja opiskelijoille. Vuokra-asuntoja voi kysyä myös asunnon välittäjiltä. Välittäjät eivät omista asuntoja. Asunnon omistaja pyytää välittäjää etsimään asunnolle vuokralaisen, ja vuokra-asuntoa etsivä voi kysyä välittäjältä asuntoa. Tällöin vuokralainen joutuu yleensä maksamaan tietyn rahasumman vuokratakuuna tai vuokraennakkona. Välittäjälle maksetaan yleensä välityspalkkio.

Asuintalon säännöt

Kun muuttaa uuteen asuntoon, pitää tutustua talon järjestyssääntöihin. Järjestyssäännöissä kerrotaan talon yleisistä ohjeista ja säännöistä. Kaikkien asukkaiden täytyy noudattaa sääntöjä.

Vuokrasopimus

Asunnon vuokraaja tekee vuokrasopimuksen asunnon omistajan kanssa. Sopimukseen kirjoitetaan, miten suuri vuokra on ja milloin vuokra maksetaan. Vuokra maksetaan yleensä etukäteen kuukauden alussa. Lisäksi sopimukseen kirjoitetaan, kuinka pitkäksi ajaksi asunto vuokrataan. Sopimus voidaan tehdä myös niin, että se on voimassa toistaiseksi. Jos vuokralainen ei maksa vuokraa ajallaan tai jos hän viettää häiritsevää elämää, asunnon omistaja voi irtisanoa vuokrasuhteen. Silloin vuokralaisen täytyy muuttaa pois asunnosta.

Vuokrasopimus voidaan purkaa nopeasti, jos ei maksa vuokraa kolmen kuukauden aikana. Asuntojen vuokraamisesta säädetään huoneenvuokralaissa. Vuokralaisten Keskusliitto neuvoo, jos tulee ongelmia.