Arjen taitaja on selkokielinen oppimateriaali, joka tukee nuorta itsenäisen elämän alussa. Se on tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen. Sitä voi soveltuvin osin käyttää myös suomea opiskelevien ja työelämään kuntoutujien ohjaukseen ja opetukseen.

Oppimateriaalissa on kolme osaa:

* Arki toimivaksi

* Koti kuntoon

* Omassa keittiössä

Arjen taitaja

Arjen taitaja, Opetushallitus 2018

ISBN/EAN: 978-952-13-6132-6