Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu

Lasten-ja-nuorten-henkilokohtainen-apu_net-1Henkilökohtainen apu helpottaa tavallista elämää. Voit saada henkilökohtaista apua, jos tarvitset vaikean vamman tai sairauden takia toisen ihmisen apua arjen toimissa. Esite kertoo lyhyesti esimerkkejä siitä, mihin asioihin lapset ja nuoret voivat hakea henkilökohtaista apua.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS 2017

Kirjaesite 2016 – 2017

Selkokirjaesite2016Kirjaesite kertoo uusista selkokirjoista. Esitteessä on myös lomake, jonka voi tulostaa ja tilata sillä kirjoja.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

YK:n vammaissopimus selkokielellä

Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus selkokielellä.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveysministeriö 2007

Syö hyvää!

Selkokielinen-Syö-hyvää-esite-1_kansiJokaiselle löytyy oma tapa syödä hyvin ja terveellisesti. esitteestä saat tietoa terveellisestä ruuasta ja syömisestä.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Kuluttajaliitto 2016

Omakanta – portti omiin terveystietoihisi

Omakanta-kansi_11-2015Selkokielinen esite kertoo Omakanta-palvelusta, jossa voit nähdä omat hoitotietosi ja sähköiset reseptit. Palvelun avulla terveystietosi ovat ajan tasalla ja esimerkiksi reseptit löytyvät aina sähköisestä järjestelmästä, kun tarvitset niitä.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kanta-palvelut, Kela 2015

Sähköinen resepti – Potilastiedon arkisto

Resepti-arkisto-kansi_11-2015Esite kertoo siitä, miten voit käyttää sähköisiä reseptejä. Esitteessä kerrotaan myös esimerkiksi siitä, miten voit uusia reseptejä sähköisesti.Löydät reseptit Omakanta-palvelusta.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Kanta-palvelut, Kela 2015

Ikääntyminen ja päihteet

Ikääntyminen ja päihteetIkääntyminen ja päihteet -esite kertoo selkokielellä alkoholinkäytöstä ja sen riskeistä. Esitteessä on myös tietoa siitä, miten lääkkeet voivat vaikuttaa alkoholin käyttämiseen. Lisäksi esitteessä puhutaan myös muista päihteistä, esimerkiksi huumeista.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Sininauhaliitto 2015

Selkokirjat 2015–2016

Selkokirjaesite_nettiinKirjaesitteessä on mukana viime vuosien selkokirjat sekä uutuudet. Kirjaesitettä voi tilata Selkokeskuksesta ilmaiseksi (selkokeskus(at)kvl.fi).
Selkokirjoja voi tilata kirjaesitteen tilauslomakkeella tai Selkokeskuksen kirjavälityksen kautta osoitteessa www.papunet.net/selkokirjat.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Selkokeskus 2015

Muisti ja muistin häiriöt

Muisti_ja_muistin_hairiot2015_500pxOppaassa kerrotaan muistista ja sen häiriöistä. Lisäksi oppaassa on tietoa siitä, milloin kannattaa mennä tutkimuksiin.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kuurojenpalvelusäätiö, Memo-ohjelma 2015

Hyötyä ja iloa mentoroinnista

Hyötyä ja iloa mentoroinnista -esiteMentorointi tarkoittaa sitä, että kokenut henkilö siirtää tietoa, kokemusta ja ammattitaitoa toiselle henkilölle. Mentoroinnista voi olla apua esimerkiksi kielenoppimisessa ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustumisessa.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kuntalainen keskipisteenä

Kuntalaisen_demokratiaopasKuntaliitto on julkaissut kuntalaisen demokratiaoppaan selkokielellä. Oppaassa pohditaan, kunka kuntademokratiaa pitäisi kehittää. Oppaassa kerrotaan myös lyhyesti Suomen kuntien toiminnasta ja tehtävistä. Lisäksi kerrotaan, miten kuntalainen voi tällä hetkellä osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin kotikunnassaan.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Suomen Kuntaliitto 2015.

Ennen ja jälkeen sydänleikkauksen

Satakunnan sairaanhoitopiiri on julkaissut selkokieliset ohjeet sydänleikkauspotilaalle. Esitteessä kerrotaan myös sepelvaltimotaudista ja sen hoidosta.

Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Satakunnan sairaanhoitopiiri 2015.

 

Turvallisesti netissä

Opas_nettirikollisuus-ja-turvataidot_kansiTurvallisesti netissä -oppaassa kerrotaan, mitä nettirikollisuus on. Opas neuvoo, kuinka ikäviä tilanteita voi välttää. Siinä neuvotaan myös, miten voit toimia, jos kohtaat ikäviä tai yllättäviä asioita tai joudut rikoksen uhriksi internetissä. Opas on osa Terhi Pölläsen opinnäytetyötä Karelia ammattikorkeakoulussa.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Rikosuhripäivystys, Itä-Suomen aluetoimisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu 2015.

 

Opiskelijan ja asevelvollisen etuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen opiskelijan etuuksista. Esitteessä kerrotaan, mitä rahallista tukea Kela antaa opiskelijalle ja asevelvolliselle. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen lapsiperheen etuuksista. Esitteessä kerrotaan, mitä rahallista tukea Kela antaa lapsiperheille. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Maahan- ja maastamuuttajan etuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen Suomeen tai Suomesta muuttaville. Esitteessä kerrotaan Kelan tuista, kun muutat Suomeen. Esitteen toinen osa kertoo, mitä tapahtuu sosiaaliturvallesi, kun muutat pois Suomesta. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Eläkeläisen etuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen eläkkeensaajan tuista. Esitteessä kerrotaan Kelan maksamista eläkkeistä ja muista eläkeläisen tuista, kuten asumisen tuesta ja hoitotuesta.  Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Sairaus- ja kuntoutusetuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen sairauteen liittyvistä korvauksista ja päivärahoista. Esite sisältää myös tiedot kuntoutus- ja vammaisetuuksista. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Työttömyysajan etuudet

Kela on julkaissut päivitetyn selkoesitteen työttömyysajan tuista. Esitettä saa Kelan toimistoista ja yhteispalvelupisteistä.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kansaneläkelaitos 2015

Vierelläsi – Opas muistisairaan omaisille selkokielellä

Kuurojen palvelusäätiö on julkaissut selkokielisen oppaan muistisairaiden omaisille.
Opaassa annetaan neuvoja tilanteeseen,
jossa läheinen sairastuu muistisairauteen.
Lataa ja lue esite PDF-muodossa

Julkaisija: Kuurojen palvelusäätiö 2014